Jak se přihlásit

Jak se přihlásit na zájezd

Prosím, stáhněte si Smlouvu o zájezdu (formát PDF, velikost 44 kb).

Místo v zájezdu si můžete rezervovat vyplněním rezervačního formuláře (pod podrobným programem zájezdu), telefonicky, faxem, mailem nebo osobně. Rezervace platí max. 10 dní. Do stanovené doby předejte nebo zašlete vyplněnou a podepsanou cestovní smlouvu – přihlášku a uhraďte zálohu (ev. plnou cenu zájezdu v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu). Zájezd lze zaplatit v hotovosti přímo v CK, převodem z vlastního konta na účet CK: 107-3301450287/0100, pomocí pokladní složenky Komerční banky na kterékoli pobočce KB nebo poštovní poukázkou typu A. Variabilním symbolem je prvních šest čísel rodného čísla (před lomítkem) + kód zájezdu. Konstantní symbol je při převodu – 308, při platbě pokl. slož. KB – 1379, při platbě pošt. poukázkou typu A – 379.

Záloha je minimálně 30 % ceny zájezdu (nejvýše 20 000 Kč; u zájezdů do Jižní Ameriky, na Nový Zéland a do Austrálie vč. Oceánie minim. 30 000 Kč vzhledem k cenám letenek, případně i u dalších zájezdů kde cena letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rovnající se ceně letenky). Doplatek ceny zájezdu je splatný nejpozději 30 dnů před odjezdem.

Platby ze zahraničí

Adresát – CK Karavela s.r.o., Petrohradská 10, 101 00 Praha 10
Adresa banky – Komerční banka, Vladivostocká 2, 101 01 Praha 10
IBAN – CZ4701000001073301450287
SWIFT – KOMBCZPPXXX

V bance nahlásit účtování jako zahraniční SEPA platbu v EURO (převod ze zemí Eurozóny).