RUSKO – Petrohrad

Skvostné město na Něvě s množstvím chrámů, paláců, parků. Navštívíme slavnou galerii Ermitáž, uvidíme noční otevírání mostů na Něvě. V blízkém okolí shlédneme další architektonické skvosty – Petrodvorce a Carskoje selo s Jantarovou komnatou.

Termíny

Termín Počet dní Cena
18.06.2019 - 23.06.2019
Info: Téměř garantovaný odjezd, licencovaný průvodce, česky nebo slovensky mluvící, žijící v Petrohradu
6 dní 23 990 Kč RezervovatKód: 411
02.07.2019 - 07.07.2019
Info: Licencovaný průvodce, česky nebo slovensky mluvící, žijící v Petrohradu
6 dní 23 990 Kč RezervovatKód: 412
13.08.2019 - 18.08.2019
Info: Licencovaný průvodce, česky nebo slovensky mluvící, žijící v Petrohradu
6 dní 23 990 Kč RezervovatKód: 413

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1. den
odlet z ČR do Petrohradu (UNESCO), zal. r. 1703 Petrem Velikým - nám. sv. Izáka s katedrálou sv. Izáka a jezdeckou sochou cara Mikuláše I., Senátní náměstí s budovou Senátu a s památníkem cara Petra Velikého (Měděný jezdec), vycházka po nábřeží Něvy s výhledem na Vasiljevský ostrov s budovami Akademie umění, Menšikova paláce, Univerzity aj., okolo Admirality a přes Palácový most na Strelku (výběžek Vasilj. ostrova) s rostrálními sloupy a výhledem na Zaječí ostrov s Petropavlovskou pevností, na Zimní palác a Admiralitu, po půlnoci sledování místní atrakce - otevírání mostů na Něvě
2. den
Petrohrad - Palácové náměstí s žulovým monolitem Alexandrova sloupu (48 m), návštěva proslulé galerie Ermitáž (zal. Kateřinou II) umístěné v Zimním paláci a další sbírky v protilehlé budově Generálního štábu, procházka po rušném Něvském prospektu, monumentální katedrála Panny Marie Kazaňské (inspirovaná katedrálou sv. Petra v Římě) s hrobem vojevůdce Kutuzova, památník Kateřiny Veliké, Alexandrinské divadlo
3. den
Petrohrad - Zaječí ostrov a Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla (věž vysoká 122 m), místo posledního odpočinku ruských carů, možnost prohlídky renovovaného křižníku Aurora, jehož výstřel odstartoval bolševický převrat v Rusku, areál kláštera sv. Alexandra Něvského s Lazarevským a Tichvinským hřbitovem (pohřebiště slavných ruských umělců a osobností, Čajkovskij, Dostojevskij, Lomonosov, …), okolo Smolného paláce (štáb revoluce) se sochou Lenina, Smolnyj klášter, úžasný pravoslavný chrám Vzkříšení Páně s cibulovými kopulemi, uvnitř nádherné mozaiky
4. den
plavba lodí (raketou) přes Něvskou zátoku do Petrodvorců (UNESCO) - pozoruhodný palácový a parkový celek z 18. a 19. stol. (800 ha), Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán, 142 vodotrysků), proslavená socha Samsona bojujícího se lvem, překrásný Velký palác rozděluje areál na Horní a Dolní park, návrat do Petrohradu - možnost plavby lodí po kanálech a ramenech Něvy
5. den
výlet do městečka Puškin (Carskoje selo, UNESCO) - bývalé letní carské sídlo, prohlídka Kateřinského paláce včetně světoznámé Jantarové komnaty, procházka parkem s rybníkem a množstvím romantických staveb, návrat do Petrohradu, dle zájmu Jusupovský palác
6. den
odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 6 500 Kč), místní dopravu (najmutý minivan, maršrutka, loď, MHD), ubytování (5x 2-3* hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), plavbu lodí (raketou) do Petrodvorců, průvodce, inform. materiály, cestovní pojištění, tričko

Cena nezahrnuje

vízum vč. pozvání (2 200 Kč), vstupné do objektů (katedrála sv. Izáka 300 RUB, Ermitáž 800 RUB, chrám sv. Petra a Pavla 550 RUB, areál kláštera sv. Alexandra Něvského (400 RUB), chrám Vzkříšení Páně 400 RUB, Petrodvorce s Dolním parkem 2000 RUB, Carskoje Selo s Jantarovou komnatou 1800 RUB), pojištění STORNO (144 Kč)

Galerie:

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář