Podzimní TAIWAN komfortněji

Ostrov Taiwan patří mezi ty nejkrásnější v Tichomoří, s okouzlující přírodou. Portugalci ho kdysi nazvali „Překrásný“ – kombinace divokých pláží Pacifiku a mohutných velehor s několika národními parky, horkými vřídly a vodopády. Je ale také plný úžasných kulturních památek. Hlavní město Tajpei s největšími čínskými muzeálními sbírkami na světě, buddhistickými a taoistickými chrámy, 509 m vysokým mrakodrapem a proslulými večerními trhy. Zkusíte si potěžkat největší zlatou cihlu na světě a pak navštívit Královnu v geoparku Yehliu. Expresem a minivanem východní pobřeží Pacifiku s fascinujícími útesy a NP Taroko s úchvatnými mramorovými kaňony a soutěskami. Cestou minivanem si prohlédneme klášter a největší sochu Buddhy na světě – až k jezeru Slunce a Měsíce s nádhernými čínskými chrámy a velkolepým skanzenem domorodých kmenů Taiwanu. Pak oblast Chiayi a vysokohorským průsmykem na Alishan s hájem tisíciletých cypřišů, lesní železnicí a čajovými plantážemi. A ještě dále až pod téměř 4-tisícový vrchol Nefritové hory. Pak sjezd na tropický jih s plantážemi datlových a kokosových palem i orchidejí, unikátní zkrášlující termální slatinné lázně na jemnou pleť (jen 3 na světě), uvidíte přírodní div „hořící vodu“, největší buddhistický klášterní komplex na světě, Lotosové jezero s tygřími pagodami. K tomu zajímavé nákupy, např v bývalém hlavním městě Tainan. Následně taiwanským „šinkansenem“ rychlostí 300 km/hod. do Tajpei a odlet do ČR. Čeká nás krásné subtropické počasí, obvykle 16-26°C (s minimem srážek oproti jiným měsícům), pohodové cestování místní dopravou a v minivanu, za skutečným poznáním přírody, památek a života lidí „jiné Číny“. Bezpečná destinace, milí a nevtíraví domorodci, velmi dobré noclehy v asijském stylu, většinou se snídaní.

Termíny

Termín Počet dní Cena
16.11.2019 - 30.11.2019
Info: Vyprodáno, průvodce Ing. Josef Kafoněk
15 dní 67 990 Kč RezervovatKód: 181

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-5. den
odlet z Prahy na Taiwan - bude to návštěva „jiné Číny“, ostrova, který byl portugalskými mořeplavci nazván „Formosa“ (Nádherný), hlavní město Taipei - muzeum Národního paláce, Čankajškovo mauzoleum, svatyně Mučedníků, obdivuhodný chrám Long Shan, výhled z Taipei 101 - bývalého nejvyššího mrakodrapu světa (jízda ½ km nejrychlejším výtahem na světě) je úchvatný, proslulé exotické noční trhy, minivanem severní pobřeží Pacifiku - navštívíme zlaté doly z dob japonské okupace, možno si potěžkat nejtěžší zlatou cihlu světa, pobřežní geopark Yehliu - unikátní pískovcové útvary - přírodní sochy
6.-7. den
minivanem do NP Taroko, nazývaného „sedm zázraků Asie“, výhled na stěny velehorských štítů nořících se do hlubin Pacifiku, prohlídka mramorových kaňonů řeky Liwu, úchvatné horské soutěsky a tunely - „Tunel devíti zatáček“, „Vlaštovčí jeskyně“ a další, vodopády, deštné lesy se subtropickým rostlinstvem
8.-9. den
jízda expresem a následně minivanem k jezeru „Slunce a Měsíce“ na jehož březích se nachází monumentální buddhistické chrámy, lanovkou s dalekými výhledy do areálu původních domorodých obyvatel Taiwanu, plantáže datlových a kokosových palem, paví park a bambusové lesíky
10.-11. den
procházka tisíciletým cypřišovým pralesem v nejvyšší části centrálního pohoří Alishan, horská lesní úzkokolejná železnice, fakult. v závislosti na počasí i nenáročný trek pod Yushan - Nefritovou horu (3952 m), čtvrtou nejvyšší ostrovní horu na světě, úchvatné východy i západy slunce, v případě štěstí potkáme tlupy opic - horských makaků, čajové plantáže s možností nákupu prvotřídního čaje
12.-13. den
na jih pod obratník Raka do tropické části ostrova, cestou unikátní termální slatinné lázně, přírodní div „hořící voda“, při troše štěstí uvidíme i staré čínské chrám. rituály, místní speciality a největší buddhist. klášterní komplex na světě, Tainan - původní hlavní město Taiwanu s jeho starým městem, pevnostmi a chrámy, Kaošiung - hlavní přístav Taiwanu, „tygří pagody“, poslední nákupy
14.-15. den
superexpresem „taiwanským šinkansenem“ jízda na sever na letiště Tajpei, odlet a návrat do ČR
Poznámka: vzhledem k náročné koordinaci leteckých a pozemních spojů, ubytování, doporučujeme rezervaci zájezdu nejméně 6 měsíců před odletem

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 18 000 Kč), dopravu (superexpres HSR, vlak, minivan, MHD), ubytování (12x hotely, motely, pensiony, dvoulůžkové pokoje, v horách ev. vícelůžkové pokoje velmi dobré úrovně, v ceně ubytování je většinou i snídaně), průvodce, informační materiály, cestovní pojištění, tričko

Cena nezahrnuje

stravování (ceny obdobné ČR), vstupné (cca 50 USD), fakultativní akce (cca 50 USD), pojištění STORNO (780 Kč)

Galerie:

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář