LUŽICKÉ a ŽITAVSKÉ hory

Pro kolektivy 35-40 osob termín dle dohody

Trochu opomenutá, ale velmi malebná pohraniční oblast Lužických a Žitavských hor je pokryta množstvím lesů, z nichž vyčnívá spousta pískovcových skal, věží a řada dominantních vrcholů vytvářených vulkanickými horninami, čedičem, znělcem apod. Z vrcholků hor se nám otevřou úžasné výhledy do této krajiny. Na území nalezneme množství dochované lidové architektury ve formě  roubených podstávkových domů typických pro oblast Lužice. Nalezneme zde zajímavou sakrální architekturu i množství zámků, hradů a zřícenin. Je to oblast s bohatou sklářskou tradicí a  nalezneme zde i památky bývalé hornické činnosti. Lužické  a Žitavské hory tak vytvářejí ty nejlepší podmínky pro příjemné túry a poznávání tohoto krásného koutu naší země a pohraniční části Saska. V rámci našeho programu navštívíme ty nejzajímavější místa a vystoupíme na řadu vrcholů.

Termíny

Termín Počet dní Cena
15.09.2021 - 19.09.2021
Info: Poznejte s námi Česko
5 dní 6 290 Kč
Cena FM: 6 040 Kč
RezervovatKód: 004

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela, pro kolektivy 35-40 osob termín dle dohody
1. den
odjezd z Prahy do Jablonného v Podještědí - město vzniklo na obchodní stezce z Čech do Lužice, městská památková zóna, mohutná poutní bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy z období baroka (J. L. Hildebrandt, 1699-1722), krypta s hrobem sv. Zdislavy, nádherný barokní zámek Lemberk s dochovalou gotickou věží, v pův. hradu ze 13. stol. zde žila sv. Zdislava, Rytířský a Bajkový sál, možnost procházky k nedaleké Zdislavině studánce s léčivou vodou, přírodní památka Bílé kameny (Sloní skály) - oblé skalky z bílých křemitých pískovců poblíž Jítravy
2. den
výlet k sousedům do Žitavska (součást Horní Lužice), výstup na hraniční horu Hvozd (749/744 m) - dvouvrcholový znělcový hřbet s rozhledem na obě strany hranice (možnost dohlédnout k Ještědu a Bezdězu), celkem cca 4 km, největší atrakce Žitavský hor, lázeňské letovisko Oybin - na pískovcovém vrchu 100 m nad údolím se vypínají romantické ruiny hradu a kláštera, území s hradem patřilo ve 14. stol. Janu Lucemburskému a později synovi, Karlu IV., který hrad přestavěl a rozhodl o stavbě kláštera celestýnů, individ. prohlídka hradu a kláštera, nádherné výhledy po okolí, procházky malebnými obcemi Waltersdorf a Großschönau - památkové zóny s množstvím roubených a hrázděných podstávkových domů s unikátními zdobnými portály z místního pískovce, oblast proslulá výrobou damašku
3. den
Rumburk - pův. osada na solné stezce z Míšně do Žitavy, město se stalo dějištěm Rumburské vzpoury v r. 1918, ve městě nejseverněji v Evropě položená barokní Loretánská kaple se Svatou chýší (J. L. Hildebrandt, 1704-7), dochovaný soubor přízemních roubených podstávkových domků z 18. stol. (obydlí tkalců), Jiřetín pod Jedlovou - pův. hornické městečko zal. r. 1539 (těžilo se stříbro, olovo, cín, měď), městská památková zóna s řadou roubených podstávkových domů, renesanční kostel Nejsv. Trojice z let 1590-1611, odsud podnikneme pěšky 8,5 km dlouhý okruh, vydáme se křížovou cestou nad město a pokračujeme výstupem na třetí nejvyšší vrchol Lužických hor, Jedlovou (774 m) - mohutná znělcová kupa, z 29 m vysoké rozhledny (1890-91) nádherný kruhový výhled na Lužické hory, pomník německého básníka F. Schillera, možnost občerstvení, odtud se vydáme na zříceninu hradu Tolštejn (post. ve 13. stol.), který se tyčí na vrcholu znělcového suku (670 m), opět nádherné výhledy, možnost občerstvení, sestup do Jiřetína
4. den
výstup na nejvyšší znělcový vrchol Lužických hor - Luž (793 m), vyrazíme z Dolní Světlé, na vrchol, kterým prochází hranice, vystoupáme z německé strany, nádherné výhledy do Čech i Saska z nové rozhledny (r. 2020), sestup jižní stranou přes bukové porosty přírodní rezervace Luž, možnost občerstvení na chatě Luž, návrat do Dolní Světlé (celkem cca 8 km), přejezd k Panské skále u Kamenického Šenova - národní přírodní památka, jedinečná ukázka sloupcového rozpadu čediče (tzv. Kamenné varhany), nejstarší geologická rezervace v Čechách (z r. 1895), natáčela se zde scéna k pohádce Pyšná princezna
5. den
z vesnice Svor podnikneme výstup na čtvrtou nejvyšší horu Lužických hor, Klíč (759 m) - přírodní rezervace kolem výrazného znělcového vrcholu, porost teplomilné doubravy, na svazích suťová společenstva, z vrcholu nádherný kruhový výhled do okolí, odtud sestoupíme do města Nový Bor (celkem cca 7,5 km) se sklářskou tradicí - městská památková zóna, náměstí s několika patrovými roubenými domy a zajímavou budovou radnice, přestavěné z velké barokní sypky, návštěva Sklářského muzea (vývoj českého skla od 17. stol. po současnost), Sloup - romantické pozůstatky nejznámějšího skalního hradu v ČR (konec 13. stol.) vestavěné do pískovcového suku, scény k pohádce S čerty nejsou žerty, večer návrat do Prahy

Cena zahrnuje

dopravu busem, ubytování (4x turist. hotel, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (4x snídaně), průvodce CK Karavela

Cena nezahrnuje

vstupné (cca 480/370 Kč + 7 Euro), jednolůžkový pokoj (příplatek 1 800 Kč), cest. pojištění vč. storna (205 Kč)

Galerie:

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář