Národní parky a moře Černé Hory

Program se stal v minulých sezónách HITEM č. 1. Přes Srbsko jsou již silnice dávno opravené, a tak se můžeme mnohem jednodušeji podívat do země, která se již před lety stala rezervací UNESCO. Až ji spatříte, přesvědčíte se, že Černá Hora je nejkrásnější částí Jadranu. Během putování poznáte čtyři národní parky, rozeklané štíty Durmitoru, překrásná pobřeží, historická města, panenskou přírodu černohorsko – albánského pomezí v okolí Skadarského jezera.

Termíny

Termín Počet dní Cena
02.07.2021 - 11.07.2021 10 dní 11 490 Kč RezervovatKód: 1031
06.08.2021 - 15.08.2021 10 dní 11 490 Kč
Cena FM: 11 260 Kč
RezervovatKód: 1032
20.08.2021 - 29.08.2021 10 dní 11 490 Kč
Cena FM: 11 260 Kč
RezervovatKód: 1033

Program zájezdu

1.-2. den
Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava, odjezd z ČR dopoledne, noční přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé Hory, setkání s orientem v černohorském městě Pljevlja, dle příjezdu Gazi Husein Pašova mešita s nejvyšším minaretem bývalé Jugoslávie, procházka k unikátnímu pravoslavnému klášteru Svaté trojice ze 12. stol., přejezd do pohoří Durmitor přes monumentální most v kaňonu řeky Tary, nocleh a večeře v hotelu nebo v privátních domech v horském středisku Žabljak nedaleko východiště túr do hor, 3 noci na stejném místě
3. den
lehčí varianta - túra k jezerům Crno jezero, Zminje jezero a na planinu Crepulj Poljana, náročnější varianta Crvena Greda (2164 m)
4. den
lehčí varianta - dopoledne skalní vyvýšenina Čurovac s výhledem do kaňonu řeky Tary, odpoledne lanovkou na Savin Kuk (2313 m), náročná varianta - výstup na nejvyšší horu Durmitoru Bobotov Kuk (2522 m), pro zájemce možnost raftingu na řece Tara (cca 45 EUR vč. pikniku), jeden ze dnů (3. nebo 4. den) možnost fakult. večeře pro klienty ubytované v privátních domech, jehně nebo pstruh, salát, víno, rakije (cca 13 EUR)
5. den
ráno pastva pro oči - kaňon řeky Tara (UNESCO) , průjezd nejdelším a nejhlubším kaňonem Evropy (až 1300 metrů hluboký), krátký přejezd do NP Biogradska Gora se stejnojmenným jezerem ve výšce 1094 m, které je považováno za nejkrásnější jezero na Balkáně, v okolí jezera se nachází jeden ze tří největších pralesů Evropy, možnost okruhu kolem jezera nebo turistických vycházek v okolí jezera, přejezd k moři divokým kaňonem řeky Morača, ubytování v aparthotelu nebo apartmánu/privátním domě u moře v okolí Budvanské riviéry - 4 noci na jednom místě, večer prohlídka historického centra Budvy s hradbami z 15. stol., poté noční život v Budvě, návrat pozdě večer
6. den
cesta autobusem s vyhlídkami na celou Boku Kotorskou, které se přezdívá fjord Balkánu, zastávka v Njeguši - dům černohorského vladyky Njegoše s muzeem, sušárna pršutu, pro zájemce ochutnávka sýra a vína, přes pohoří NP Lovčen do slavné Cetinje, možnost výjezdu pod Jezerský vrch, mauzoleum vladyky Petra II. Petroviće Njegoše
7. den
výlet do kaňonu řeky Cijevny, procházka podél kaňonu, koupání v řece, přejezd do NP Skadarské jezero, které je obklopené vysokými horami na černohorsko-albánském pomezí (rezervace vodního ptactva - pelikán, kormorán, atd., desítky druhů ryb), fakult. možnost projížďky po jezeře s koupáním a ochutnávka pečených ryb v originální rybářské krčmě na skále
8. den
 den dopoledne návštěva Kotoru (UNESCO) , jednoho z nejlépe zachovaných středověkých měst, možnost výstupu po hradbách, po 1426 starých schodech, až k pevnosti sv. Ivana do výšky 260 m s výhledy na město a Kotorský záliv, odpoledne relaxace u moře
9. den
 den ráno odjezd do Tivatu, pro zájemce fakult. lodní výlet po Boce Kotorské: výstup na ostrov Gospa od Škrpjela, prohlídka starodávného městečka Prčanj s možností koupání, poté lodí do Perastu, plavba celou Bokou Kotorskou do městečka Rose s možností koupání a fish-piknikem, plavba kolem Herceg Novi se středověkými pevnostmi, odjezd z Igala přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko do ČR
10. den
příjezd do ČR v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje

dopravu klimatizovaným busem (3 500 km), pobytovou taxu, ubytování (cena 14 990 Kč - 3x v hotelu v horách a 4x v aparthotelu nebo apartmánu na pobřeží ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, 7x polopenze nebo nižší cena 11 490 Kč - 7x ve 2-4lůžkových pokojích v privátních domech v Žabljaku a u moře s vlastní stravou, za příplatek 1 222 Kč/os. dvoulůžkový pokoj po celou dobu pobytu), průvodce, inform. materiály

Cena nezahrnuje

jednolůžkový pokoj v dražší variantě (2 600 Kč/os.), dvoulůžkový pokoj v privátních domech (1 222 Kč/os.), stravu u levnější varianty (možnost doplatit místní černohorskou polopenzi, večeře - tradiční balkánská jídla, polopenze začíná 2. den večeří a končí 9. den snídaní, 2 690 Kč), vstupy, lodní a fakult. výlety, cest. pojištění (262 Kč), poj. STORNO (144 Kč)

Galerie:

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář