RUMUNSKO – přes hory a kláštery do Drákulovy Transylvánie

Pojeďte se sami přesvědčit, jak velký turistický rozvoj zaznamenalo Rumunsko v posledních letech. Už se nemusíte obávat prázdných obchodů, rozbitých silnic a obtěžování místních obyvatel. Naopak budete příjemně překvapeni rozlehlostí hor a hřebenů, stejně jako pestrostí přírody, bohatstvím zajímavostí a množstvím památek. V Rumunsku jsou všechna turistická centra dobře vybavená fungujícími službami a naše hotely jsou na velmi slušné úrovni s vydatnou polopenzí. Ceny v restauracích se pohybují jen o něco málo výše než u nás, takže vám nic nebrání si zde dovolenou pěkně užít. Neváhejte a pojeďte s námi navštívit ryzí zemi. Časy se neúprosně mění.

Termíny

Termín Počet dní Cena
02.07.2021 - 11.07.2021
Info: Oblíbený zájezd, nutná včasná rezervace
10 dní 13 490 Kč RezervovatKód: 1011

Program zájezdu

1.-2. den
Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Břeclav, Bratislava, přejezd z ČR přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska, návštěva proslulého „Veselého hřbitova“ (UNESCO) v Sapintě, procházka živým „skanzenem“, prohlídka dvou unikátních dřevěných kostelíků (nejstaršího a údajně nejhezčího) ve vesnici Ieud, příjezd do horského střediska Borsa, ubytování v hotelu, večeře
3. den
výlet po jižní Bukovině, cestou návštěva malovaných klášterů Voronet, který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera Humor, dále prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldávie, kláštera Neamt, život místních popů, ubytování v hotelu (2 noclehy ve stejném hotelu) v horském centru Durau
4. den
„poctivá“ celodenní turistika národním parkem v pohoří Ceahlau, možnost výstupu na nejvyšší vrchol Toacu (1904 m) nebo kratší pěší procházka k vodopádu Duratoidea či k turistické chatě Fintinale, návrat do hotelu
5. den
přejezd do Bikazské soutěsky (úzká silnička je sevřena až 300 m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními stěnami, jezero Lacu Rosu, fakult. projížďka na loďce po jezeře, přejezd do hotelu v Sovatě
6. den
návštěva solných dolů v Praidu a vycházka do rezervace solného krasu vytvořeného říčkou Corund, odpoledne relaxační koupání v jedinečném heliotermálním jezeře Lacu Ursu
7. den
přejezd do „perly Karpat“, horského střediska Sinaia, přes středověké město Sighisoara (UNESCO) s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie, pak cestou navštívíme jeden z opevněných kostelů transylvánských „Sasů“ ve vesnici Saschiz (UNESCO), v podvečer nás čeká krátká zastávka ve městě Brašov - prohlídka historického jádra, ubytování v hotelu v Sinaia, 2 noclehy ve stejném hotelu
8. den
krátký přejezd autobusem do sousedního Busteni - horské městečko ležící v blízkosti nejvyšších „útesů“ Evropy, výjezd lanovkou na Babele do výšky 2 200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant túr dle náročnosti, pěší túra do soutěsky Ialomita s návštěvou stejnojmenné jeskyně a kláštera, případně až k jezeru Balboci nebo výstup na nejvyšší vrchol pohoří Bucegi - Omul (2505 m), odkud se nabízejí daleké výhledy zpět na Babele a lanovkou (pro zájemce pěšky) do Busteni nebo lanovkou do Sinaii
9.-10. den
den dopoledne procházka k Sinaiskému klášteru a na královský zámek Peles s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, který leží v anglickém parku, odpoledne přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu Bran, noční přejezd do ČR přes Maďarsko a Slovensko, návrat v dopoledních hodinách

Cena zahrnuje

doprava klimatizovaným autobusem, 7x nocleh v hotelu s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích, průvodce, inform. materiály

Cena nezahrnuje

vstupy, lanovky, jednolůžkový pokoj (3 300 Kč), cest. poj. (262 Kč), poj. STORNO (144 Kč)

Galerie:

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář