RUSKO – Transsibiřská magistrála

Transsibiřská magistrála je s délkou 9288 km nejdelší železnicí na světě. Vede z Moskvy až do Vladivostoku na pacifickém pobřeží. Po prohlídce Moskvy zamíříme na východ. Navštívíme města Kazaň, Jekatěrinburk a Krasnojarsk. Poté už nás bude čekat oblast Bajkalu. Prohlédneme si Irkutsk. Přes Ulan-Ude a Chabarovsk dojedeme do cíle naší cesty – Vladivostoku.

Termíny

Termín Počet dní Cena
30.06.2022 - 16.07.2022
Info: Rusko otevřeno, průvodce Václav Turek, autor publikací o Sibiři
17 dní 61 990 Kč
Cena FM: 60 750 Kč
RezervovatKód: 431

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-2. den
odlet do Moskvy - transfer do hotelu, prohlídka hlavního města Ruska, založeného v roce 1147, Rudé náměstí, Kreml, chrám Vasila Blaženého (UNESCO), obchodní dům GUM, prohlédneme si katedrálu Nanebevstoupení se slavnými freskami a ka-tedrálu sv. Archanděla Michaela, 200 tun těžký zvon Car a úřední budova ruského prezidenta, odjezd po Transsibiřské magistrále do Kazaně
3.-4. den
Kazaň - město na řece Volze, centrum Tatarstánu, kazaňský Kreml (UNESCO), katedrála sv. Petra a Pavla aj., přejezd do Jekatěrinburku - uralské město na pomezí Evropy a Asie, založeno v roce 1723 jako pevnost a postupně se stávalo centrem Uralu, kde začal ruský průmysl, místo vyhnanství posledního ruského cara Mikuláše II. a jeho rodiny, chrám na Krvi, architektonický památník Ruského klasicismu z 18.-19. stol., fakult. Ganina Jama - místo, kde byly pohřbeny ostatky carské rodiny Romanovců a památník na hranici mezi Evropou a Asií, odjezd vlakem do Krasnojarsku
5.-7. den
příjezd do Krasnojarsku - prohlídka města, návštěva přírodní rezervace Krasnojarské Stolby, výhledy na řeku Jenisej, dle zájmu pohled na Krasnojarsk z hory Karaulnaja, odjezd vlakem do Irkutska
8. den
Irkutsk - prohlídka historického centra města a nábřeží Angary, roubené domy děkabristů a pravoslavné chrámy
9.-10. den
odjezd do Sludjanky na pobřeží jezera Bajkal (UNESCO) - nejhlubší jezero světa (1637 m) a zároveň největší zásobárna pitné vody, nádraží z mramoru, vyhlídková jízda krugobajkalkou okolo Bajkalu do stanice Port Bajkal, trajektem přes ústí řeky Angary do Listvjanky - rekreační centrum, oblázkové pláže, rybí trh v přístavu (ochutnáme výborného omula), vynikající muzeum bajkalské přírody (Limnologický ústav) s akvárii bajkalské fauny včetně místního bajkalského tuleně (něrpy), Talcy - skanzen, dřevěné stavby Evenků a sibiřských osadníků (17.-20. stol.), přejezd zpět do Irkutsku, odjezd vlakem
11.-14. den
přejezd do hlavního města autonomní republiky Burjatska Ulan-Ude - náměstí s obrovskou bustou Lenina, opera, příjemná pěší zóna, dle času etnografické muzeum, centrum ruského buddhismu Ivolginskij dacan, přejezd vlakem do Chabarovsku - po Vladivostoku druhé největší město ruského Dálného východu, leží na soutoku řek Amur a Ussuri, prohlídka centra města, rozsáhlé náměstí Lenina, procházka po břehu řeky Amur, ev. možnost projížďky lodí po řece, odjezd vlakem
15.-17. den
Vladivostok - město na Dálném východě na pobřeží Tichého oceánu - centrum přímořského kraje a také konečná stanice Transsibiřské magistrály, prohlídka města, ná-vštěva vojenské pevnosti, fakult. návštěva Ruského ostrova, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč), místní dopravu (vlak, bus, mikrobus, taxi, metro, trajekt), ubytování (9x 4lůžkové kupé ve vlaku, 7x turist. hotely a penziony - dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), 2x snídani, registraci, průvodce, inform. materiály, tričko

Cena nezahrnuje

vízum vč. pozvání (2 900 Kč), jednolůžkový pokoj (7x, 3 500 Kč), poj. Generali-ČP - léčeb. výlohy vč. covidu (528 Kč), storno (780 Kč). karant. v zahr. (540 Kč)

Galerie:

Reference

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář