Za přírodou a památkami Povodí Střely a Plzeňska

Máte rádi baroko? Láká vás poznávat méně známé památky České republiky? Pojďme se společně vydat po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santini Aichla. A co zlaté české ručičky? Víte, jak se vyrábějí vitrážová okna? A když jsme u toho zlata, co takhle zlatý český mok? Navštívíme několik soukromých pivovarů, ochutnáme zajímavé místní speciály a vyrazíme i ke zdroji, přímo do Plzně. Uvidíme však mnohem víc, včetně nádherné krajiny přírodního parku Horní Střela. 

Termíny

Termín Počet dní Cena
06.05.2021 - 09.05.2021
Info: Poznejte s námi Česko, průvodce Magdaléna Radostová
4 dní 4 590 Kč
Cena FM: 4 410 Kč
RezervovatKód: 003
26.08.2021 - 29.08.2021
Info: Poznejte s námi Česko, průvodce Magdaléna Radostová
4 dní 4 590 Kč
Cena FM: 4 410 Kč
RezervovatKód: 004

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1. den
odjezd z Prahy (další nástupní místo Beroun) směr severozápadní Čechy, první zastávkou bude přírodní památka Hromnické jezírko - z vyhlídky spatříme hnědočervené jezírko, které vzniklo zatopením lomu po těžbě vitriolové břidlice, seznámíme se s několika skvosty výjimečného stavitele Jana Blažeje Santini Aichela, a to nejen s těmi turisty již objevenými, barokní hospodářský dvůr Hubenov, v případě zájmu zámecký dvůr Kalec (další dílo JBS), Mladotice - kaple Jména Panny Marie, první stavba tohoto architekta na území České republiky (1708-10), přírodní park Horní Střela, Rabštejn nad Střelou - údajně nejmenší historické město na světě, okružní naučná stezka, kamenný most ze 14. století (druhý nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách), Hraběcí vyhlídka, židovský hřbitov, zámek, barokní klášter servitů, četnická stanice, poutní kostel, odjezd do ubytování - Pivovarský dvůr Plasy
2. den
odjezd na sever do obce Chyše - navštívíme místní zámek, šlechtické sídlo ve stylu anglické gotiky, jehož historie započala již ve 12. století, oběd, prohlídka pivovaru, degustace místních speciálů, odpoledne odjezd do obce Lubenec - exkurze do firmy Skolart manželů Jitky a Richarda Kantových, seznámení s postupy výroby vitrážových oken, historických replik, dozvíme se, co se skrývá pod názvem Tiffany technika, návštěva Muzea vitráží v kostele sv. Jiljí v obci Lybině, regionální muzeum, Vochlická rozhledna, návrat do Plas
3. den
barokní zámek Manětín - prohlídka interiérů, zahrady, sousoší Nejsvětější Trojice, alegorie ctností, okruh Manětínem, včetně tzv. Vysoké cesty se zastávkami u kostelů sv. Jan Křtitel a sv. Barbora, Luková - kostel sv. Jiří, tajemné místo se sádrovými duchy věřících, výstava soch Jana Hadravy, odpoledne první cisterciácký klášter v Čechách - Plasy (zal. již roku 1144), konvent, kostel Nanebevzetí Panny Marie, ev. prohlídka podzemí a vodního systému. prohlídka Knížecího pivovaru Plasy, degustace místních vyhlášených speciálů (Vašnosta, Vidlák, Nachmelenec, Metternich, Císař pán aj.)
4. den
nedávno otevřený kaolinový důl v Nevřeni - místo známé z pohádky Čertí Brko, pokračujeme do krajského města Plzně - gotická katedrála sv. Bartoloměje, renesanční radnice, františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a kaplí sv. Barbory, prohlídka Pivovarského muzea a historického podzemí, zřícenina hradu Radyně - pův. královský hrad nechal postavit Karel IV (1356-61), výlet zakončíme ve Starém Plzenci - výstup k rotundě sv. Petra a Pavla (post. ve 2. pol. 10. stol.), návrat zpět do Prahy

Cena zahrnuje

dopravu busem, ubytování (3x Pivovarský dvůr v Plasech ve 2l pokoji s příslušenstvím, možné i třílůžkové pokoje), stravování (3x snídaně), průvodce CK Karavela

Cena nezahrnuje

vstupné (všechny vstupy dospělý cca 1000 Kč, senior cca 700 Kč), jednolůžkový pokoj (příplatek 600 Kč)

Galerie:

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář