Za přírodou a památkami Povodí Střely a Plzeňska

Pro kolektivy 35-40 osob termín dle dohody

Máte rádi baroko? Láká vás poznávat méně známé památky České republiky? Pojďme se společně vydat po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santini Aichla. A co zlaté české ručičky? Víte, jak se vyrábějí vitrážová okna? A když jsme u toho zlata, co takhle zlatý český mok? Navštívíme několik soukromých pivovarů, ochutnáme zajímavé místní speciály a vyrazíme i ke zdroji, přímo do Plzně. Uvidíme však mnohem víc, včetně nádherné krajiny přírodního parku Horní Střela. 

Termíny

Termín Počet dní Cena
06.05.2021 - 09.05.2021
Info: Poznejte s námi Česko, průvodce Magdaléna Radostová
4 dní 4 590 Kč RezervovatKód: 001

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela, pro kolektivy 35-40 osob termín dle dohody
1. den
odjezd z Prahy (další nástupní místo Beroun) směr severozápadní Čechy, první zastávkou bude přírodní památka Hromnické jezírko - z vyhlídky spatříme hnědočervené jezírko, které vzniklo zatopením lomu po těžbě vitriolové břidlice, seznámíme se s několika skvosty výjimečného stavitele Jana Blažeje Santini Aichela, a to nejen s těmi turisty již objevenými, barokní hospodářský dvůr Hubenov, v případě zájmu zámecký dvůr Kalec (další dílo JBS), Mladotice - kaple Jména Panny Marie, první stavba tohoto architekta na území České republiky (1708-10), přírodní park Horní Střela, Rabštejn nad Střelou - údajně nejmenší historické město na světě, okružní naučná stezka, kamenný most ze 14. století (druhý nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách), Hraběcí vyhlídka, židovský hřbitov, zámek, barokní klášter servitů, četnická stanice, poutní kostel, odjezd do ubytování - Pivovarský dvůr Plasy
2. den
odjezd na sever do obce Chyše - navštívíme místní zámek, šlechtické sídlo ve stylu anglické gotiky, jehož historie započala již ve 12. století, oběd, prohlídka pivovaru, degustace místních speciálů, odpoledne odjezd do obce Lubenec - exkurze do firmy Skolart manželů Jitky a Richarda Kantových, seznámení s postupy výroby vitrážových oken, historických replik, dozvíme se, co se skrývá pod názvem Tiffany technika, návštěva Muzea vitráží v kostele sv. Jiljí v obci Lybině, regionální muzeum, Vochlická rozhledna, návrat do Plas
3. den
barokní zámek Manětín - prohlídka interiérů, zahrady, sousoší Nejsvětější Trojice, alegorie ctností, okruh Manětínem, včetně tzv. Vysoké cesty se zastávkami u kostelů sv. Jan Křtitel a sv. Barbora, Luková - kostel sv. Jiří, tajemné místo se sádrovými duchy věřících, výstava soch Jana Hadravy, odpoledne první cisterciácký klášter v Čechách - Plasy (zal. již roku 1144), konvent, kostel Nanebevzetí Panny Marie, ev. prohlídka podzemí a vodního systému. prohlídka Knížecího pivovaru Plasy, degustace místních vyhlášených speciálů (Vašnosta, Vidlák, Nachmelenec, Metternich, Císař pán aj.)
4. den
nedávno otevřený kaolinový důl v Nevřeni - místo známé z pohádky Čertí Brko, pokračujeme do krajského města Plzně - gotická katedrála sv. Bartoloměje, renesanční radnice, františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a kaplí sv. Barbory, prohlídka Pivovarského muzea a historického podzemí, zřícenina hradu Radyně - pův. královský hrad nechal postavit Karel IV (1356-61), výlet zakončíme ve Starém Plzenci - výstup k rotundě sv. Petra a Pavla (post. ve 2. pol. 10. stol.), návrat zpět do Prahy

Cena zahrnuje

dopravu busem, ubytování (3x Pivovarský dvůr v Plasech ve 2l pokoji s příslušenstvím, možné i třílůžkové pokoje), stravování (3x snídaně), průvodce CK Karavela

Cena nezahrnuje

vstupné (všechny vstupy dospělý cca 1000 Kč, senior cca 700 Kč), jednolůžkový pokoj (příplatek 600 Kč), cest. pojištění vč. storna (205 Kč)

Galerie:

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář