Jak se přihlásit na zájezd

Jak se přihlásit na zájezd

Prosím, stáhněte si Smlouvu o zájezdu (formát PDF, velikost 44 kb). 

Místo v zájezdu si můžete rezervovat nejlépe pomocí rezervačního formuláře (u termínu zájezdu tlačítkem rezervovat), dále telefonicky, mailem nebo osobně. Rezervace platí max. 10 dní. Do stanovené doby předejte nebo zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu/potvrzení zájezdu a uhraďte zálohu (ev. plnou cenu zájezdu v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu). Zájezd lze zaplatit v hotovosti na adrese CK – Livornská 436, Horní Měcholupy, Praha 15 (předem nutno domluvit termín návštěvy), nejlépe však převodem z vlastního konta na účet CK: 107-3301450287/0100, ev. pomocí pokladní složenky Komerční banky na kterékoli pobočce KB. Variabilním symbolem je prvních šest čísel rodného čísla (před lomítkem) + kód zájezdu. Konstantní symbol je při převodu – 308, při platbě pokl. slož. KB – 1379.

Záloha je minimálně 30 % z ceny zájezdu. U zájezdů do hodnoty 60 000 Kč je záloha většinou do výše 20 000 Kč, tam kde cena letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rovnající se ceně letenky. U zájezdů do Jižní Ameriky a na Nový Zéland je záloha minim. 30 000 Kč, do Austrálie 40/47 000 Kč, Oceánie minim. 50 000 Kč vzhledem k cenám letenek. V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu. Poplatek 780/2 100 Kč (do 100 000/150 000 Kč, Svět) resp. 144/300 Kč (Evropa) za připojištění STORNO, za poj. COVID (250/540 Kč) se hradí se zálohou. Pojištění storna se vztahuje i na nemocného s Covid 19. 

Cestovní pojištění

V cenách většiny zájezdů CK Karavela je zahrnuto cestovní pojištění. Toto pojištění je  poskytováno na základě smlouvy uzavřené s Generali Českou pojišťovnou (produkt TURISTA). Pojištění zahrnuje: léčebné výlohy v zahraničí, kryjící náklady až do výše 6 000 000 Kč (Svět), ev. 3 000 000 Kč (Evropa), úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění zavazadel (Svět – 50 000 Kč, Evropa – 20 000 Kč). Klienti nad 70 let věku mají pojištění bez příplatku. Možné pojištění stornopoplatků do výše 100 000/150 000 Kč (Svět, poplatek 780/2 100 Kč) a do výše 15 000/40 000 Kč (Evropa, poplatek 144/300 Kč). U storna (Svět) je dále pojištěna právní ochrana (20 000 Kč), nevyužitá dovolená (15 000 Kč) a přerušená cesta (20 000 Kč). Pojištění storna se vztahuje i na nemocného Covid 19. V případě storna je plnění pojišťovnou ve výši 80 %. Při likvidaci pojistné události je v přímém vztahu k zákazníkovi pojišťovna. Upozorňujeme na skutečnost, že zmíněné pojištění nekryje sportovní činnost. Doporučujeme připojištění u náročné vysokohorské turistiky, trekingu. Poplatek 780/2 100 Kč, resp. 144/300 Kč za připojištění STORNO, za poj. COVID (250/540 Kč) se hradí se zálohou.

Nově je možné pojistit přerušení cesty z důvodu nákazy COVID. Z tohoto pojištění se hradí nespotřebované služby, v případě naří­zení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19, pojišťovna uhradí náklady spojené s jeho provedením, v případě nařízené preventivní karantény pojišťovna po dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného. Limit plnění max. do výše 30 000 Kč. Poplatek 250 Kč (Evropa), 540 Kč (Svět). Podrobnějí  v oddíle Všeobecné podmínky – 9. Cestovní pojištění.

Platby ze zahraničí

Adresát: CK Karavela s.r.o., Smetanova 894, 539 01 Hlinsko
Adresa banky: Komerční banka, Vladivostocká 2, 101 01 Praha 10
IBAN: CZ4701000001073301450287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

V bance nahlásit účtování jako zahraniční SEPA platbu v EURO (převod ze zemí Eurozóny).