Jak se přihlásit na zájezd

Jak se přihlásit na zájezd

Prosím, stáhněte si Smlouvu o zájezdu (formát PDF, velikost 44 kb).

Místo v zájezdu si můžete rezervovat nejlépe pomocí rezervačního formuláře (u termínu zájezdu tlačítkem rezervovat), dále telefonicky, mailem nebo osobně. Rezervace platí max. 10 dní. Do stanovené doby předejte nebo zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu/potvrzení zájezdu a uhraďte zálohu (ev. plnou cenu zájezdu v době kratší než 30 dní před odjezdem zájezdu). Zájezd lze zaplatit v hotovosti přímo v CK, převodem z vlastního konta na účet CK: 107-3301450287/0100, ev. pomocí pokladní složenky Komerční banky na kterékoli pobočce KB. Variabilním symbolem je prvních šest čísel rodného čísla (před lomítkem) + kód zájezdu. Konstantní symbol je při převodu – 308, při platbě pokl. slož. KB – 1379.

Záloha je minimálně 30 % z ceny zájezdu. U zájezdů do hodnoty 60 000 Kč je záloha většinou do výše 20 000 Kč, tam kde cena letenky přesahuje částku 20 000 Kč je záloha rovnající se ceně letenky. U zájezdů do Jižní Ameriky a na Nový Zéland je záloha minim. 30 000 Kč, do Austrálie 40/47 000 Kč, Oceánie minim. 50 000 Kč vzhledem k cenám letenek. V případě uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu. Poplatek 780/2 100 Kč (do 100 000/150 000 Kč, Svět), resp. 144 Kč (Evropa) za připojištění STORNO se hradí se zálohou. 

Platby ze zahraničí

Adresát: CK Karavela s.r.o., Petrohradská 10, 101 00 Praha 10
Adresa banky: Komerční banka, Vladivostocká 2, 101 01 Praha 10
IBAN: CZ4701000001073301450287
SWIFT: KOMBCZPPXXX

V bance nahlásit účtování jako zahraniční SEPA platbu v EURO (převod ze zemí Eurozóny).