Pojištění proti úpadku

Pojištění proti úpadku

CK Karavela, s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona 159/1999 Sb. proti případnému úpadku. Pojistná smlouva je uzavřena s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. se sídlem v Praze. Číslo pojistné smlouvy: 0201900122. Originál smlouvy je uložen v CK a je možné jej předložit zákazníkovi. Při uzavření cestovní smlouvy obdrží zákazník doklad o pojištění.