BHÚTÁN – trek pod Jomolhari

Slavný bhútánský trek a jeden z nejkrásnějších v celém Himálaji pod posvátnou horu Jomolhari vede částí po trase slavného Snowman treku.  Trek je nalehko. Půjdeme jen s malými baťůžky. O ostatní zavazadla a stravování po cestě se postará doprovodný tým. Náplní programu je samozřejmě i poznání míst, která v Bhútánu nemůžeme minout. Vystoupáme ke chrámu Tygří hnízdo, prohlédneme si města Paro a Thimphu, zavítáme i do Punakhy.

Termíny

Termín Počet dní Cena
13.04.2021 - 25.04.2021 13 dní 106 990 Kč RezervovatKód: 321
12.10.2021 - 24.10.2021 13 dní 106 990 Kč
Cena FM: 104 850 Kč
RezervovatKód: 322

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-2. den
odlet do Bhútánu (za dobrého počasí nádherné výhledy na hřeben Himálaje), Paro (2240 m) - odpolední prohlídka města, Národní muzeum se sbírkou tanghk, Paro Dzong (kulisy k filmu Malý Buddha)
3. den
výstup k horskému klášteru Taktshang - Tygří hnízdo (2960 m) na strmém útesu, Kyichu Lhakhang - jeden z nejstarších chrámů v Bhútánu (7. stol.), ruiny pevnosti Drukyel Dzong, přejezd k vojenské základně Gunitsawa (2960 m) - nástupní místo treku
4. den
podél řeky Paro Chu s následným výstupem na kopec nad údolí, na závěr klesání k louce s tábořištěm Thangthangka (3630 m), první výhledy k hoře Jomolhari (7314 m)
5.-6. den
dále pokračujeme nad údolím řeky Paro Chu a dostáváme se nad hranici lesa, objevují se horské louky se stády jaků, přes army camp, vesničky Soe a Takethang docházíme do tábořiště Jangothang (4080 m) - úžasné místo s výhledem na nádhernou horu Jomolhari, další den toulky okolím, možnost aklimatizačního výstupu směrem k sedlu Ngile La (4870 m)
7. den
budeme již směřovat zpět na jih, výstup okolo nádherných jezer Tshophu (4400 m) do sedla Bhonte La (4895 m), zpět pohledy na úžasnou pyramidu Jichu Drake (6794 m), sestup přes vysokohorskou poušť zpět k loukám a do údolí na tábořiště v Dhumzo
8. den
výstup druhou stranou údolí do sedla Takhung La (4520 m), sestup na tábořiště Thombu Shong (4180 m), louky s jaky
9. den
ráno nejprve výstup do sedla Thombu La (4380 m), sestup do Gunitsawy a tím konec treku, následný přejezd zpět do Paro na ubytování
10. den
přejezd do Thimphu - prohlídka hl. města, národní knihovna se starověkými buddh. texty, národní stúpa, 51 m vysoká socha Buddhy, největší bhútánský opevněný klášter Tasichho Dzong, lesní rezervace se stádem takinů
11. den
přes sedlo Dochu La (3116 m) s množstvím chortenů, nádherné výhledy na hradbu východního Himálaje vč. nejvyšší bhútánské hory Gangkar Puensum (7570 m), Punakha - zimní sídlo nejvyššího bhútánského duchovního představitele, Punakha Dzong na ostrohu nad řekami Pho Chu a Mo Chu, chrám plodnosti Chimi Lhakhang, Wangdi Phodrang - malby falusů a draků na domech, Thimpu
12.-13. den
poslední nákupy, přesun na letiště, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 30 000 Kč), místní dopravu (minivan s místním řidičem), ubytování (4x hotel *** - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 6x pronajatý stan), stravování (plná penze), servis v horách (koně či muly na nesení zavazadel a proviantu, kuchař), permit, vstupné do památek, českého průvodce, místního průvodce, inform. materiály, tričko

Cena nezahrnuje

bhútánské vízum (1 300 Kč), e-vízum do Indie (cena odvislá od let. spojení, od 950 Kč), spropitné pro průvodce a pomocný personál, cestovní pojištění, poj. storno a covid (zájemcům zajistíme dle aktuální situace u ERV pojišťovny, příp. Generali-ČP), připojištění na VHT (např. Axa poj.)

Galerie:

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář