ETIOPIE – velký okruh

Etiopie získala díky zatím méně dotčenému a obtížněji dostupnému jihu s rozmanitými domorodými kmeny, dosud žijícími podle pradávných zvyků, pověst poslední skutečné africké divočiny. Silnice se však neustále vylepšují a dostupnost se zlepšuje. Severní okruh naopak dýchne na návštěvníka atmosférou starodávné Habeše s tajemnými chrámy a kláštery. Mezi jednotlivými lokalitami budeme projíždět úchvatnou přírodou s nádhernými výhledy. Tato trasa vede mimo oblasti s etnickými konflikty na severu.

Termíny

Termín Počet dní Cena
20.11.2022 - 08.12.2022
Info: Garantovaný odjezd, poslední volné místo, průvodce Jaroslav Jindra
19 dní 64 990 Kč RezervovatKód: 652
01.03.2023 - 19.03.2023 19 dní 64 990 Kč
Cena FM: 63 690 Kč
RezervovatKód: 653

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-2. den
odlet z Prahy do Addis Abeby - minibusem se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, zastávka u záhadných kamenných stél Tiya (UNESCO), připomínajících megalitické památky Bretaně a Británie, výjezd do hor do vesničky kmene Dorse, zručných tkalců, stavějících typické vysoké chýše, noc v domorodé vesnici s ochutnávkou místní kuchyně a pálenky
3. den
vydáme se směrem do údolí řeky Omo (UNESCO), projedeme centra zdejších kultur až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamerů, zavítáme do vesnice Hamerů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené do rafinovaných účesů
4. den
dojezd až k řece Omo do Omorate - možnost plavby člunem či vydlabanou kanoí přes řeku, setkání s kmenem Desanech, přejezd do Jinky na území národa Ari, pastevců dobytka a slavných „včelařů“ s úly zavěšenými v korunách akácií, podle dne v týdnu zastavíme v té z vesnic, kde bude zrovna probíhat pestrobarevný trh, na tržištích setkání s příslušníky kmenů Banna či Tsemay ve slavnostním odění i líčení
5. den
NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou národním parkem šance na trpasličí antilopy dikdik, prasata bradavičnatá, paviány, už cestou obvykle potkáváme muže s kalašnikovy, pokud ne pravými, tak alespoň vyřezávanými ze dřeva jako odznak dospělosti, v případě dostatku času v podvečer individuální návštěva kvalitního etnografického muzea v Jince
6. den
lokalita erodovaných skal (zemní pyramidy), vesnice horského kmene Konsů - od místního průvodce si poslechneme vyprávění o dávných tradicích, „vítězných kamenech“, „stromu generací“ olaita i rituálních soškách bojovníků waga, silné žaludky mohou ochutnat domácí pivo tella, vyráběné z čiroku, večer v Arba Minch
7. den
přejezd do Awasa na pobřeží stejnojmenného jezera, individuální pozorování vodních ptáků, zejména pelikánů, marabu
8. den
ráno živý rybí trh, jízda přes Dinsho do Goba (2600 m), NP Bale Mountains - jeden z nejhezčích národních parků Afriky
9. den
náhorní plošina Sanetti - množství endemických zvířat vč. vlčka etiopského, porosty lobélií, cestou výhledy na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší hora Etiopie, Awassa
10. den
Langano - jedno z jezer Velké příkopové propadliny, možnost si zaplavat v alkalické vodě jezera, zastávka u kráterového jezera v Debre Zeyit obvykle s výhledem na pelikány, průjezd Addis Abebou do Debre Birhan, ev. dále (do setmění)
11. den
časně ráno odjedeme minibusem na sever do Weldiya - hory, velbloudi, endemičtí paviáni
12.-13. den
přejedeme do odlehlé, legendami opředené Lalibely (UNESCO), „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel ženám nepřístupnou), jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši s berlami, mumie poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný drakobijci svatému Jiří, Bet Giyorgis
14. den
z Lalibely napříč impozantními skalními věžemi pohoří Lasta do Gondaru
15. den
Gondar (UNESCO) s velkolepými paláci císaře Fasilida, přezdívka „africký Kamelot“ je docela výstižná, podobnou architekturu byste v Africe nečekali, snoubí se v ní sice vlivy Sahelu a Indie, ale i evropských středověkých hradů, navštívíme také tzv. Fasilidovu lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, odjezd do Bahir Daru
16. den
výlet lodí k ostrovním klášterům na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, některé z klášterů jsou přístupné pouze mužům, v jiných žijí i mnišky, všechny však mají neopakovatelnou atmosféru a nabízejí k prohlídce staleté fresky, umně zdobené kříže, bible s krásnými iluminacemi a ilustracemi, psané na kůžích, poplujeme i ke zdrojnici Modrého Nilu, kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpisce, domorodci na jezeře stále ještě používají lodě spletené ze stonků papyru, stejné jako v dobách starověkého Egypta
17. den
v případě vysokého stavu vody procházka kolem vodopádů Modrého Nilu - Tis Isat - přechod portugalského mostu ze 17. stol., dlouhý přejezd zpříjemní cesta přes monumentální kaňon Modrého Nilu - k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny s velkými džbány z pálené hlíny na zádech
18.-19. den
Addis Abeba - seznámení s městem zvaným „Nová květina“, bulváry i slumy, tržiště i vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kostrou přes tři miliony let staré „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus afarensis), Etnografické muzeum v někdejším paláci císaře Haile Selassieho, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč); dopravu (minibus); plavbu na jezeře Tana, ubytování (15x turist. hotely, penziony, na jihu může být ubytování jednoduššího typu, dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 1x v oblasti Bale mohou být vícelůžkové); „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo; průvodce; místní průvodce; inform. materiály; tričko

Cena nezahrnuje

vízum (e-vízum 1 600 Kč), 15x jednolůžkový pokoj (5 500 Kč), cestovní poj. Generali-ČP (léčeb. výlohy vč. covidu – 528 Kč, storno – 780 Kč, karanténa v zahr. - 540 Kč)

Galerie:

Reference

Rezervace

V současné době poskytujeme slevy na naše zájezdy až 8 %.

Příslušející slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat do max. hodnoty 5 000 Kč.:

Kontaktní formulář