ETIOPIE džípy a minibusem

Pohodlné putování na jih džípy, na sever minibusem. Etiopie získala díky zatím nedotčenému a obtížně dostupnému jihu s rozmanitými domorodými kmeny, dosud žijícími podle pradávných zvyků, pověst poslední skutečné africké divočiny. Zde dojedeme až k řece Omo. Severní okruh naopak dýchne na návštěvníka atmosférou starodávné Habeše s tajemnými chrámy a kláštery. Mezi jednotlivými lokalitami budeme projíždět úchvatnou přírodou s výhledem na nekončící horské scenérie a pozorovat divoká africká zvířata.

Termíny

Termín Počet dní Cena
18.11.2020 - 06.12.2020
Info: Etiopie se má začátkem října otevřít turistům, průvodce Tomáš Harabiš
19 dní 61 990 Kč RezervovatKód: 572
03.03.2021 - 21.03.2021 19 dní 61 990 Kč
Cena FM: 60 750 Kč
RezervovatKód: 651
17.11.2021 - 05.12.2021 19 dní 61 990 Kč
Cena FM: 59 510 Kč
RezervovatKód: 652
02.03.2022 - 20.03.2022 19 dní 61 990 Kč
Cena FM: 59 510 Kč
RezervovatKód: 653

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-2. den
odlet z Prahy do Addis Abeby - první seznámení s městem zvaným „Nová květina“, bulváry i slumy, tržiště i vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kostrou přes tři miliony let staré „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus afarensis)
3. den
najatými džípy se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, zastávka u záhadných kamenných stél Tiya (UNESCO), připomínajících megalitické památky Bretaně a Británie, večerní Arba Minch
4. den
výlet loďkou na jezero Chamo v NP Nechisar - frkání hrochů i plavba kolem „Krokodýlího trhu“ , údajně největšího shromaždiště zubatých ještěrů v celé Africe, krokodýli se „sžili“ i s kolonií pelikánů, domorodí rybáři na chatrných vorech loví ryby přímo ve vodách plných až šestimetrových monster, výjezd do hor do vesničky kmene Dorze, zručných tkalců, stavějících typické vysoké chýše, úchvatné výhledy na jezero a savanu Bridge Of God (Boží most)
5. den
vydáme se směrem do údolí řeky Omo (UNESCO), projedeme centra zdejších kultur až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamerů, podle dne v týdnu zastavíme v té z vesnic, kde bude zrovna probíhat pestrobarevný trh, na tržištích setkání s příslušníky kmenů Banna či Tsemay ve slavnostním odění i líčení, večer v Turmi nejlépe „individuální exkurze“ do chýší zdejších Hamerů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené do rafinovaných účesů, šance na noční tance u ohňů i obřady
6. den
dojezd až k řece Omo do Omorate - možnost plavby člunem či vydlabanou kanoí přes řeku, setkání s kmenem Desanech, přejezd do Jinky na území národa Ari, pastevců dobytka a slavných „včelařů“ s úly zavěšenými v korunách akácií, už cestou obvykle potkáváme muže s kalašnikovy, pokud ne pravými, tak alespoň vyřezanými ze dřeva jako odznak dospělosti
7. den
NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou národním parkem šance na trpasličí antilopy dikdik, prasata bradavičnatá, paviány, v případě dostatku času v podvečer návštěva kvalitního etnografického muzea v Jince
8. den
v případě dobrého stavu cesty (většinou bez problémů) navštívíme i ves Gesergio poblíž impozantního erozního útvaru zvaného New York, připomínajícího mrakodrapy, vesnice horského kmene Konsů - od místního průvodce si poslechneme vyprávění o dávných tradicích, „vítězných kamenech“, „stromu generací“ olaita i rituálních soškách bojovníků waga, silné žaludky mohou ochutnat domácí pivo tella, vyráběné z čiroku, večer v Arba Minch
9. den
přejezd do Awasa na pobřeží stejnojmenného jezera s možností večerního pozorování vodních ptáků
10.-11. den
jízda přes Dinsho do Goba (2600 m), NP Bale Mountains - jeden z nejhezčích národních parků Afriky, náhorní plošina Sanetti - množství endemických zvířat vč. vlčka etiopského, porosty lobélií, výjezd na na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší hora Etiopie, oromská vesnice
12. den
Langano - jedno z jezer Velké příkopové propadliny, možnost si zaplavat v alkalické vodě jezera, zastávka u kráterového jezera v Debre Zeyit obvykle s výhledem na pelikány, návrat do Addis Abeby
13. den
časně ráno odjedeme pronajatým mikrobusem na „památkářský okruh“ starou Habeší, dlouhý přejezd nám zpříjemní cesta přes monumentální kaňon Modrého Nilu - k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny s velkými džbány z pálené hlíny na zádech, nocleh na břehu jezera Tana
14. den
výlet lodí k ostrovním klášterům na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, některé z klášterů jsou přístupné pouze mužům, v jiných žijí i mnišky, všechny však mají neopakovatelnou atmosféru a nabízejí k prohlídce staleté fresky, umně zdobené kříže, bible s krásnými iluminacemi a ilustracemi, psané na kůžích, poplujeme i ke zdrojnici Modrého Nilu, kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpisce, domorodci na jezeře stále ještě používají lodě spletené ze stonků papyru, stejné jako v dobách starověkého Egypta, procházka kolem vodopádů Modrého Nilu - Tis Isat - „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci, přechod portugalského mostu ze 17. stol. i domorodý přívoz
15. den
Gondar (UNESCO) s velkolepými paláci císaře Fasilida, přezdívka „africký Kamelot“ je docela výstižná, podobnou architekturu byste v Africe nečekali, snoubí se v ní sice vlivy Sahelu a Indie, ale i evropských středověkých hradů, navštívíme také tzv. Fasilidovu lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, bude čas zajet i do blízké vesničky Wolleka, sídlu Falašů, etiopských Židů, i když se dnes jedná spíše o turistickou past a trh se suvenýry
16.-17. den
napříč impozantními masivy pohoří Lasta přejedeme do odlehlé, legendami opředené Lalibely (UNESCO), „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel ženám nepřístupnou), jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši s berlami, mumie poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný svatému Jiří, Bet Giyorgis
18.-19. den
odpoledne příjezd do Addis Abeby - nákupy suvenýrů, individuální dokončení prohlídky města, dle zájmu buď svérázný trh Merkato, kde prý lze koupit vše od kalašnikova po velblouda, nebo například Etnografické muzeum v někdejším paláci císaře Haile Selassieho, poslední místní speciality v hospůdkách, poslední kávové obřady, odlet a návrat do ČR
Členění programu do dnů je pouze orientační, vzhledem k obtížnějším „africkým“ podmínkám a nepředvídatelným událostem může dojít k prohození jednotlivých bodů programu, máme však časovou rezervu, abychom stihli navštívit všechny uvedené lokality

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč); dopravu (džípy na jižním okruhu a minibus k památkám severní Etiopie, MHD a taxi v Addis Abebě); plavbu na jezerech Tana a Chamo; přívoz přes Modrý Nil; ubytování (15x turist. hotely, na jihu může být ubytování jednoduššího typu, dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 2x v oblasti Bale mohou být vícelůžkové); „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo; průvodce; místní průvodce; inform. materiály; cestovní pojištění; tričko

Cena nezahrnuje

vízum (na letišti 50 USD), 15x jednolůžkový pokoj (5 500 Kč), pojištění STORNO (780 Kč)

Galerie:

Reference

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář