ETIOPIE – velký okruh, snídaně

Aktuálně s ohledem na bezpečnost doporučujeme pouze jižní okruh. Etiopie získala díky zatím méně dotčenému a obtížněji dostupnému jihu s rozmanitými domorodými kmeny, dosud žijícími podle pradávných zvyků, pověst poslední skutečné africké divočiny. Silnice se však neustále vylepšují a dostupnost se zlepšuje. Severní okruh naopak dýchne na návštěvníka atmosférou starodávné Habeše s tajemnými chrámy a kláštery. Mezi jednotlivými lokalitami budeme projíždět úchvatnou přírodou s nádhernými výhledy.

Termíny

Termín Počet dní Cena
28.02.2024 - 17.03.2024
Info: Aktuálně oblast severně od Addis Abeby nepřístupná
19 dní 67 990 Kč RezervovatKód: 651
13.11.2024 - 01.12.2024
Info: Oblíbený zájezd
19 dní 67 990 Kč
Cena FM: 66 630 Kč
RezervovatKód: 652

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-2. den
odlet z Prahy do Addis Abeby - odpočinek na hotelu, minibusem se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, cestou zastávka u některého z kráterových jezer Debre Zeit
3. den
vydáme se směrem do údolí řeky Omo (UNESCO), projedeme centra zdejších kultur až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamarů, zavítáme do vesnice Hamarů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené do rafinovaných účesů
4. den
dojezd až k řece Omo do Omorate - plavba člunem či vydlabanou kanoí přes řeku (povinná), setkání s kmenem Desanech, přejezd do Jinky na území národa Ari, pastevců dobytka, na jihu snad i uvidíme úly zavěšené v korunách akácií, v případě tržního dne v některé z vesnic možnost setkání s příslušníky kmenů Banna či Tsamay v tradičních oděvech
5. den
NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou národním parkem šance na trpasličí antilopy dikdik, prasata bradavičnatá, paviány, už cestou obvykle potkáváme muže s kalašnikovy, v případě dostatku času v podvečer individuální návštěva etnografického muzea v Jince
6.-7. den
vesnice horského kmene Konsů - od místního průvodce si poslechneme vyprávění o dávných tradicích, „vítězných kamenech“, „stromu generací“ olaita i rituálních soškách bojovníků waga, přejezd do Arba Minch, výjezd do hor do vesničky kmene Dorse, zručných tkalců, stavějících typické vysoké chýše, možnost ochutnat placky z nepravého banánovníku, ev. místní pálenku, přejezd do města Hawassa na pobřeží jezera Awassa, individuální pozorování vodních ptáků, dle času možnost plavby loďkou
8. den
jízda přes Dinsho do Goba (2600 m), NP Bale Mountains - v oboře u brány parku se dá chodit pěšky a pozorovat zvířata (paviáni, antilopy včetně endemické nyaly horské, prasata)
9. den
náhorní plošina Sanetti - v případě štěstí uvidíme endemického vlčka etiopského (zatím byla možnost vždy pozorovat), porosty lobélií, cestou po náhorní planině s výhledy na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší hora Etiopie, Hawassa
10. den
přejezd malebnou horskou a venkovskou krajinou přes Dekebora, Sologiorgis a Mintamir směr Debre Birhan
11. den
časně ráno odjedeme minibusem na sever do Weldiya - hory, velbloudi, endemičtí paviáni dželada
12.-13. den
přejedeme do odlehlé, legendami opředené Lalibely (UNESCO), „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel ženám nepřístupnou), jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši s berlami, mumie poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný drakobijci svatému Jiří, Bet Giyorgis
14. den
z Lalibely napříč impozantními skalními věžemi pohoří Lasta do Gondaru
15. den
Gondar (UNESCO) s velkolepými paláci císaře Fasilida, architektura středověkých hradů (evropský a osmanský vliv), navštívíme také tzv. Fasilidovu lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, odjezd do Bahir Daru
16. den
výlet lodí k ostrovním klášterům na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, v kostelech staleté fresky, umně zdobené kříže, poplujeme i ke zdrojnici Modrého Nilu, kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpisce, domorodci na jezeře stále ještě používají lodě spletené ze stonků papyru, stejné jako v dobách starověkého Egypta, večerní procházka kolem vodopádů Modrého Nilu - Tis Isat (kvůli vodní elektrárně většinou vodopády nemají dostatek vody, ale krajina i tak stoji za vidění)
17. den
dlouhý přejezd do Addis Abeby, cesta přes monumentální kaňon Modrého Nilu - vzácně k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny, i když původní velké džbány z pálené hlíny už většinou nahradily plastové kanystry
18.-19. den
Addis Abeba - seznámení s městem zvaným „Nová Květina“, bulváry i slumy, vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kopií kostry „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus afarensis, originál starý přes tři miliony let), Etnografické muzeum v někdejším paláci císaře Haile Selassieho, odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč), dopravu (minibus), plavbu na jezeře Tana, přívoz přes Modrý Nil na Tis Isat, ubytování (16x turist. hotely, penziony, dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím), stravování (8-10x snídaně), „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo; průvodce; místní průvodce; inform. materiály; tričko

Cena nezahrnuje

vízum (e-vízum 2 200 Kč), 16x jednolůžkový pokoj (6 000 Kč), cestovní poj. Generali-ČP (léčeb. výlohy vč. covidu – 528 Kč, storno – 780 Kč, karanténa v zahr. - 540 Kč), poplatky za fotografování, vstupy do NP a památek, vstup do vesnice kmene Dorze, loďku přes řeku Omo (ceny fotografování, vstupů - info k zájezdu, které v případě zájmu zašleme), loďku na jezeře Awasa

Galerie:

Reference

Rezervace

V současné době poskytujeme slevy na naše zájezdy až 8 %.

Příslušející slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat do max. hodnoty 5 000 Kč.:

Kontaktní formulář