ETIOPIE džípy a minibusem

Pohodlné putování na jih džípy, na sever minibusem. Etiopie získala díky zatím nedotčenému a obtížně dostupnému jihu s rozmanitými domorodými kmeny, dosud žijícími podle pradávných zvyků, pověst poslední skutečné africké divočiny. Zde dojedeme až k řece Omo. Severní okruh naopak dýchne na návštěvníka atmosférou starodávné Habeše s tajemnými chrámy a kláštery. Mezi jednotlivými lokalitami budeme projíždět úchvatnou přírodou s výhledem na nekončící horské scenérie a pozorovat divoká africká zvířata.

Termíny

Termín Počet dní Cena
16.11.2022 - 04.12.2022
Info: Etiopie otevřena
19 dní 64 990 Kč
Cena FM: 63 690 Kč
RezervovatKód: 652
01.03.2023 - 19.03.2023 19 dní 64 990 Kč
Cena FM: 62 390 Kč
RezervovatKód: 653

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-2. den
odlet z Prahy do Addis Abeby - první seznámení s městem zvaným „Nová květina“, bulváry i slumy, tržiště i vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kostrou přes tři miliony let staré „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus afarensis)
3. den
najatými džípy se vydáme na cestu k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, zastávka u záhadných kamenných stél Tiya (UNESCO), připomínajících megalitické památky Bretaně a Británie, večerní Arba Minch
4. den
výlet loďkou na jezero Chamo v NP Nechisar - možný výskyt hrochů a krokodýlů, kolonie pelikánů, domorodí rybáři zde na chatrných vorech loví ryby, výjezd do hor do vesničky kmene Dorze, zručných tkalců, stavějících typické vysoké chýše, úchvatné výhledy na jezero a savanu Bridge Of God (Boží most)
5. den
vydáme se směrem do údolí řeky Omo (UNESCO), projedeme centra zdejších kultur až do Turmi, oblasti obývané kmenem Hamerů, podle dne v týdnu zastavíme v té z vesnic, kde bude zrovna probíhat pestrobarevný trh, na tržištích setkání s příslušníky kmenů Banna či Tsemay ve slavnostním odění i líčení, večer v Turmi nejlépe „individuální exkurze“ do chýší zdejších Hamerů, kteří si tradičně zdobí hlinkou těla i vlasy spletené do rafinovaných účesů, šance na noční tance u ohňů i obřady
6. den
dojezd až k řece Omo do Omorate - možnost plavby člunem či vydlabanou kanoí přes řeku, setkání s kmenem Desanech, přejezd do Jinky na území národa Ari, pastevců dobytka a slavných „včelařů“ s úly zavěšenými v korunách akácií, už cestou obvykle potkáváme muže s kalašnikovy, pokud ne pravými, tak alespoň vyřezanými ze dřeva jako odznak dospělosti
7. den
NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou národním parkem šance na trpasličí antilopy dikdik, prasata bradavičnatá, paviány, v případě dostatku času v podvečer návštěva kvalitního etnografického muzea v Jince
8. den
lokalita erodovaných skal (zemní pyramidy), vesnice horského kmene Konsů - od místního průvodce si poslechneme vyprávění o dávných tradicích, „vítězných kamenech“, „stromu generací“ olaita i rituálních soškách bojovníků waga, silné žaludky mohou ochutnat domácí pivo tella, vyráběné z čiroku, večer v Arba Minch
9. den
přejezd do Awasa na pobřeží stejnojmenného jezera s možností večerního pozorování vodních ptáků
10.-11. den
jízda přes Dinsho do Goba (2600 m), NP Bale Mountains - jeden z nejhezčích národních parků Afriky, náhorní plošina Sanetti - množství endemických zvířat vč. vlčka etiopského, porosty lobélií, výjezd na na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší hora Etiopie, oromská vesnice
12. den
Langano - jedno z jezer Velké příkopové propadliny, možnost si zaplavat v alkalické vodě jezera, zastávka u kráterového jezera v Debre Zeyit obvykle s výhledem na pelikány, návrat do Addis Abeby
13. den
časně ráno odjedeme pronajatým mikrobusem na „památkářský okruh“ starou Habeší, dlouhý přejezd nám zpříjemní cesta přes monumentální kaňon Modrého Nilu - k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny s velkými džbány z pálené hlíny na zádech, nocleh na břehu jezera Tana
14. den
výlet lodí k ostrovním klášterům na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, některé z klášterů jsou přístupné pouze mužům, v jiných žijí i mnišky, všechny však mají neopakovatelnou atmosféru a nabízejí k prohlídce staleté fresky, umně zdobené kříže, bible s krásnými iluminacemi a ilustracemi, psané na kůžích, poplujeme i ke zdrojnici Modrého Nilu, kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpisce, domorodci na jezeře stále ještě používají lodě spletené ze stonků papyru, stejné jako v dobách starověkého Egypta, procházka kolem vodopádů Modrého Nilu - Tis Isat - „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci, přechod portugalského mostu ze 17. stol. i domorodý přívoz
15. den
Gondar (UNESCO) s velkolepými paláci císaře Fasilida, přezdívka „africký Kamelot“ je docela výstižná, podobnou architekturu byste v Africe nečekali, snoubí se v ní sice vlivy Sahelu a Indie, ale i evropských středověkých hradů, navštívíme také tzv. Fasilidovu lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), či jeden z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, bude čas zajet i do blízké vesničky Wolleka, sídlu Falašů, etiopských Židů, i když se dnes jedná spíše o turistickou past a trh se suvenýry
16.-17. den
napříč impozantními masivy pohoří Lasta přejedeme do odlehlé, legendami opředené Lalibely (UNESCO), „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, navštívíme i skrytou komnatu (žel ženám nepřístupnou), jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, důstojní mniši s berlami, mumie poustevníků, nejkrásnější je křížový chrám věnovaný svatému Jiří, Bet Giyorgis
18.-19. den
odpoledne příjezd do Addis Abeby - nákupy suvenýrů, individuální dokončení prohlídky města, dle zájmu buď svérázný trh Merkato, kde prý lze koupit vše od kalašnikova po velblouda, nebo například Etnografické muzeum v někdejším paláci císaře Haile Selassieho, poslední místní speciality v hospůdkách, poslední kávové obřady, odlet a návrat do ČR
Členění programu do dnů je pouze orientační, vzhledem k obtížnějším „africkým“ podmínkám a nepředvídatelným událostem může dojít k prohození jednotlivých bodů programu, máme však časovou rezervu, abychom stihli navštívit všechny uvedené lokality

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 15 000 Kč); dopravu (džípy na jižním okruhu a minibus k památkám severní Etiopie, MHD a taxi v Addis Abebě); plavbu na jezerech Tana a Chamo; přívoz přes Modrý Nil; ubytování (15x turist. hotely, penziony, na jihu může být ubytování jednoduššího typu, dvoulůžkové pokoje většinou s příslušenstvím, 2x v oblasti Bale mohou být vícelůžkové); „vstupné“ do domorodých komunit v údolí Omo; průvodce; místní průvodce; inform. materiály; tričko

Cena nezahrnuje

vízum (na letišti 50 USD), 15x jednolůžkový pokoj (5 500 Kč), cestovní poj. Generali-ČP (léčeb. výlohy vč. covidu – 528 Kč, storno – 780 Kč, karanténa v zahr. - 540 Kč)

Galerie:

Reference

Rezervace

SLEVY na naše zájezdy až 10%

V případě, že hodláte uplatnit nárok na nějakou slevu, označte, o jaký druh slevy se jedná. Slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat:

Kontaktní formulář