PÁKISTÁN – úchvatná horská panoramata (Karákóram, Hindúkuš, Himálaj)

Tento zájezd je určen pro každého milovníka hor, nádherné přírody i památek. Zvládnou ho i průměrně zdatní senioři. Celá cesta pronajatým minivanem s místním řidičem. Budeme se pohybovat po slavné Karakoram Highway a v jejím blízkém okolí. Údolí obklopená nádhernými horami Karákóramu, Hindukúše a Himálaje. Navštívíme město Gilgit, projedeme úžasné údolí Hunzy. Vyjedeme až do Khunjerabského průsmyku na hranici s Čínou. Cestou zpět na jih podnikneme výlet pod osmitisícový Nanga Parbat. Od Raikhot Bridge  vyjedeme odvážně vedenou cestou džípy do hor a pěšky dorazíme na slavné Fairy Meadows. Odtud se budeme kochat pohledy na tohoto horského velikána. Na závěr cesty navštívíme významnou archeolog. lokalitu Taxila, kde vznikla první socha Buddhy a prohlédneme si dvouměstí Islámábád/Rávalpindí.

Termíny

Termín Počet dní Cena
14.06.2023 - 25.06.2023
Info: Úžasné horské scenerie
12 dní 69 990 Kč
Cena FM: 68 590 Kč
RezervovatKód: 471
19.08.2023 - 30.08.2023
Info: Úžasné horské scenerie
12 dní 69 990 Kč
Cena FM: 67 190 Kč
RezervovatKód: 472

Počet klientů

7-16

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-2. dern
odlet do Islámábádu, přejezd variantně buď Kaghanským údolím do Naranu, ev. po Karakoram Highway (dle sjízdnosti silnic)
3. den
dojezd do Gilgitu (1500 m) - etnicky bohatá oblast (Burushové, Yashkunové, Shinové,...), bazar, mešita, starý most nad řekou Gilgit
4. den
Kargah Buddha - reliéf stojícího Buddhy ve skalní stěně (7. stol.), průjezd údolím řeky Hunzy, Ghulmet - jedno z nejkrásnějších míst na KKH s výhledem na masiv Rakaposhi (7789 m) a další vrcholy v pohoří Karákóram, přejezd do Karimabádu (2440 m) - bývalé hl. město Hunzy, prohlídka pevnosti Baltit, která sloužila od 13. stol. místnímu králi (dnes muzeum)
5. den
malebná vesnice Ganish s tradičními domy a křivolakými uličkami, nádherné údolí Nagar s výhledem na Spantik (7027 m), Hopar, pro zájemce sestup na ledovec Bualtar, prodejny s minerály (nádherné vzorky drahokamu akvamarínu zarostlých ve slídě), cestou zpět nádherné výhledy na vrcholy Lady Finger (6000 m), Hunza (6270 m), Duanasir (7318 m), Ultar (7388 m), dle zájmu prohlídka pevnosti Altit
6. den
Haldeikish - posvátné skály s petroglyfy (stovky kozorožců), díky sesuvu vzniklé jezero Attabad, dále oblastí Horní Hunzy (Gojal) přes Gulmit a Passu (2400 m) - visuté mosty nad řekou Hunza (Husseini), scenérie s členitým vrcholem „Katedrály“, Sost (2700 m), vjezd do NP Khunjerab a dosažení průsmyku Khunjerab (4733 m) na hranici s Čínou, procházka k hraniční bráně, v parku možnost vidět sviště, kozorožce, vzácně irbise, zpět do Sostu
7. den
návrat na jih po KKH, památník na soutoku řek Gilgit a Indus (rozhraní tří nejvyšších pohoří světa, Himálaje, Hindúkuše a Karákóramu), z Raikot Bridge odvážně vedenou cestou ve stěně kaňonu džípem do Tato a Jhelu, dále pěšky Raikotským údolím do místa s nejkrásnějším výhledem na Nanga Parbat (8125 m) v pohoří Himálaj - Fairy Meadows (Pohádková louka, 3300 m, výstup 600 m, 3 hod.)
8. den
po téměř alpských loukách okolo horské vesničky Beyal pohodově na vyhlídku nad Raikotský ledovec (3700 m, výstup 400 m, tam a zpět cca 4-5 hod.), zdatnější mohou pokračovat s přechodem splazu ledovce až do BC Nanga Parbat (4000 m, výstup 700 m, celkem s cestou zpět 7-8 hod.), u BC památník obětem z Nanga Parbatu
9. den
cesta džípy zpět na KKH, dle sjízdnosti silnice minivanem cestou přes sedlo Babusar (4170 m) - úžasná horská krajina, Naran, ev. objízdnou trasou údolím Indu po KKH
10. den
návrat z hor do plání Pandžábu, přes města Mansehra a Abbottabad do Rávalpindí, cestou Taxila (UNESCO) - archeolog. naleziště, býv. hl. město regionu Gandhara a Kušanské říše, zde byla vytvořena první socha Buddhy (Jaulian, Sirkap, Muzeum, Dharmarajika)
11. den
prohlídka dvouměstí Islámábádu/Rávalpindí - Monument, procházka přilehlým parkem s vysazenými stromy zahr. návštěv (nalezneme zde i stromy vysazené M. Čalfou i M. Topolánkem), moderní mešita šáha Faisala, nádherná vyhlídka z Margalla Hills na Islámábád, zastávka v moderním nákupním centru, dílny, kde se zdobí typické pákistánské náklaďáky, Saddar bazar - volno na nákupy suvenýrů
12. den
brzy ráno odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 22 000 Kč), místní dopravu (po celou dobu klimatizovaný minivan s místním řidičem, džíp do Jhelu a zpět), ubytování (8x jednodušší hotel, penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 2x dvoulůžková chatka s WC na Fairy Meadows), stravování (7x snídaně), vstupy do NP, českého průvodce, místního průvodce, zvací dopis pro vyřízení víza, inform. materiály, tričko

Cena nezahrnuje

pákistánské vízum (1 000 Kč), jednolůžkový pokoj (7 000 Kč), cestovní pojištění – léčeb. výlohy vč. covidu (528 Kč), poj. storno (780 Kč), karant. v zahr. (540 Kč), spropitné pro řidiče a místního průvodce cca 30 USD/os.

Galerie:

Reference

Rezervace

V současné době poskytujeme slevy na naše zájezdy až 8 %.

Příslušející slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat do max. hodnoty 5 000 Kč.:

Kontaktní formulář