PÁKISTÁN – z Islámábádu do Karáčí za památkami UNESCO

Pákistánem od severu k jihu protéká řeka Indus, v jejímž povodí vznikla jedna ze starověkých vyspělých civilizací. Pozůstatky harappské kultury nalezneme na slavných archeologických lokalitách Harappa a Mohenžodaro. Naši cestu začneme prohlídkou hl. města Islámábádu a významné lokality Taxila. Cestou do Lahore navštívíme solný důl Khewra. V Lahore si připomeneme slavnou minulost mughalské dynastie. Cestou na jih údolím Indu nemineme Multan či Uch Sharif – místa spojená s činností islámských mystiků (súfijců). Přes Hajdarábád dojedeme až na pobřeží Arabského moře do Karáčí.

Termíny

Termín Počet dní Cena
10.02.2025 - 23.02.2025
Info: Údolím Indu za starověkými památkami (Harappa, Mohendžodaro), průvodce Mgr. Tomáš Polívka
14 dní 77 990 Kč
Cena FM: 74 870 Kč
RezervovatKód: 485

Program zájezdu

Tento zájezd organizuje CK Karavela
1.-3. den
odlet do Islámábádu - prohlídka dvouměstí Islámábádu/Rávalpindí – Monument, procházka přilehlým parkem s vysazenými stromy zahr. návštěv (nalezneme zde i stromy vysazené M. Čalfou i M. Topolánkem), moderní mešita šáha Faisala, nádherná vyhlídka z Margalla Hills na Islámábád, zastávka v moderním nákupním centru Centaurus, v případě dostatku času opravna a „malírna“ typický zdobených náklaďáků, Taxila (UNESCO) - archeolog. naleziště, býv. hl. město regionu Gandhara a Kušanské říše, zde byla vytvořena první socha Buddhy (Jaulian, Sirkap, Muzeum, Dharmarajika)
4. den
časně ráno odjezd směr Lahore, Rohtas (UNESCO) - rozsáhlá pevnost budovaná od 16. stol., návštěva solného dolu Khewra - součást Solného horského řetězu (Salt Range), sůl se zde těžila již za Mughalů v 16. stol., procházka rozlehlými prostory dolu, kde stěny mají narůžovělou až červenou barvu, i zde naleznete mešitu vytvořenou s průsvitných solných cihel, jsou zde i jezírka, vodopády
5. den
Lahore (UNESCO) - hl. město Pandžábu, ležící poblíž indické hranice - památky z doby největších mughalských panovníků, pevnost Lahore Fort (současná podoba z r. 1566), Bádišáhova mešita – jedna z největších mešit světa (dokončená 1674), s obrovskými branami, 4 minarety, třemi obrovskými kopulemi a nádvořím, které pojme až 100 000 věřících, staré město s bazarem a nejkrásnější mešitou Wazir Khan, zahrada Shalimar, večer dle času odjezd na hranici Pákistán-Indie s rituálem zavírání hranice
6. den
přejezd z Lahore do Multanu, cestou návštěva známé archeolog. lokality Harappa – vykopávky hl. města harappské říše ležící v povodí Indu, v období 3000-2500 p.n.l. vyspělá civilizace, zanikla následky změny klimatu, velkých povodní či nájezdy Árjů
7. den
Multan - město na řece Chanab, ruiny pevnosti Qasim Bogh, staré město s bazary a starými kupeckými domy, mauzoleum velkého súfijského vůdce a patrona města šáha Rukn-i-Alama, mistrovské dílo předmughalské architektury (r. 1320) je 30 m vysokou oktogonální stavbou s bílou kopulí, vystavěna z červených cihel a dřeva, zdobená modrými a tyrkysovými kachličkami, ve městě řada dalších mauzoleí
8. den
přejezd do Bahawalpuru - mešita Al Sadiq, bazar, příp. muzeum se sbírkami od období Harappy po islámskou současnost, výlet na okraj pouště Cholistan k pevnosti Derawar - postavena r. 1733 pro místního vládce (nawaba), masivní stavba se 40 obrannými věžemi
9. den
Uch Sharif - místo proslulé neporušenou historickou městskou strukturou a sbírkou svatyní zasvěcených muslimským mystikům (súfijcům) z 12.-15. stol., zdobeny rozsáhlými kachlovými pracemi, výrazný architektonický styl jižního Paňdžábu, mešita-svatyně Jalauddin Surkh Bukhari, mauzoleum Bibi Jawindi, svatyně Sheikh Saif-ud-din Ghazrooni, přejezd do Sukkuru
10. den
Sukkur - jedno z býv. center harappské kultury, dnes centrum potravinářského průmyslu, v okolí se pěstují datle, bavlník, rýže, pšenice a cukrová třtina, ve městě můžete shlédnout minaret Masuma Šáha z r. 1607, Mohenžodaro (UNESCO) - další známá lokalita harappské kultury (3. tis. p.n.l), město mělo široké ulice, 2-3 patrové domy z pálených cihel, vodovod, kašny, lázně, kanalizaci, větrané sýpky
11. den
přejezd do Hajdarábádu - cestou zastávky na posvátných súfijských místech Lal Shabaz Qalander a Abdul Latif Bhittai, v případě dobré sjízdnosti silnice a dostatku času pevnost Ranikot obklopená horami
12. den
Tatta (UNESCO) - středověké hl. město Sindhu, nekropole Makli je jedním z největších světových hřbitovů s četnými monumentálními hrobkami postavenými mezi 14. a 18. stoletím v synkretickém pohřebním stylu, městská mešita Shah Jahan ze 17. století je bohatě zdobena dekorativními dlaždicemi, večerní příjezd do Karáčí
13. den
Karáčí - největší a nejlidnatější pákistánské město na pobřeží Arabského moře, mauzoleum Mazar-e-Quaid - impozantní památka na počest zakladatele Pakistánu, Muhammadu Alimu Jinnahovi, moderní mešita Masjid-e-Tooba s obrovskou bílou kopulí, krásný hinduistický palác Mohatta (muzeum), Frere Hall – budova radnice postavená britskou správou, Empress Market - svérázný bazar z koloniálních dob, nákupní centrum Atrium Mall, Clifton Beach - nejrušnější pláž Karáčí, možnost plážových projížděk na koních či velbloudech
14. den
odlet a návrat do ČR

Cena zahrnuje

letenku a let. taxy (limit 24 000 Kč), místní dopravu (po celou dobu klimatizovaný minivan s místním řidičem), ubytování (12x turist. hotel, penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), stravování (11x snídaně), českého průvodce, místního průvodce, zvací dopis na vyřízení víza, inform. materiály, tričko

Cena nezahrnuje

pákistánské vízum (1 000 Kč), jednolůžkový pokoj (6 500 Kč), cestovní pojištění – léčeb. výlohy vč. covidu (528 Kč), poj. storno (780 Kč), karant. v zahr. (540 Kč), spropitné pro řidiče a průvodce cca 30 USD/os.

Galerie:

Rezervace

V současné době poskytujeme slevy na naše zájezdy až 8 %.

Příslušející slevy pod bodem a, b, c, d můžete sčítat do max. hodnoty 5 000 Kč.:

Kontaktní formulář